Eduroam

Informace pro návštěvníky z organizací zapojených do projektu eduroam.

Informations for visitors from 'eduroam capable' organizations.

Pokrytí/Coverage

- Škola / School

ESSID

- Vysílané ESSID / Network ESSID: eduroam

- Zabezpečení sítě / Key management: WPA2

- Šifrování / Cipher: AES

FW

- Některé porty jsou blokovány / Some ports are blocked

IP adresy / IP adresses

- Povolit DHCP. Soukromé IP adresy (NAT). Zakázat protokol IPv6 / Enable DHCP. Private IP adress (NAT). IPv6 disable.

Roamingová politika / Roaming policy

Kontakt / Contact: vladimir.sida@gfxs.cz